A kdo to uhradí…

Které zdravotní pojišťovny hradí péči

111 VZP

211 ZPMV 

207 OZP

213 RBP

U těchto pojišťoven jejich klienti péči nehradí.

Pokud nenajdete svou pojišťovnu výše…

CENÍK SLUŽEB

Úhrada za komplexní logopedické vyšetření při příjmu v délce 60 minut je 400 Kč.

Úhrada za logopedickou terapii v délce 40 minut je 300 Kč.

Péči hradí pouze pojištěnci ostatních zdravotních pojišťoven, které nejsou uvedeny výše.