Spektrum poskytované logopedické péče

.


Dyslalie - nesprávná výslovnost (děti i dospělí)
Opožděný vývoj řeči
Dysfázie - narušený vývoj řeči
Balbuties - koktavost
Tumultus sermonis - breptavost
Afázie - narušení komunikační schopnosti po cévní mozkové příhodě
Dysartrie
Dysfagie - poruchy polykání
Palatolalie - rozštěpy
Rhinolalie - poruchy zvuku řeči (nosovost)
Specifické poruchy učení
Oslabení v oblasti zrakového a sluchového vnímání

 
 
 
© logopediePNL.cz - Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates